Геннадий Гуфман: Результаты пенсионной и медицинской реформ власти – минус миллион пенсионеров за 5 лет

Геннадий Гуфман: Результаты пенсионной и медицинской реформ власти – минус миллион пенсионеров за 5 лет

Геннадий Гуфман: Результаты пенсионной и медицинской реформ власти – минус миллион пенсионеров за 5 лет

События
20 января 15:47

За 5 лет пенсионеров в Украине стало меньше почти на миллион, в Днепропетровской области – сокращение более чем на 60 тысяч. Цифры статистики вскрыли суть пенсионной и медицинской реформ власти. Об этом заявил руководитель Днепропетровской региональной парторганизации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Геннадий Гуфман.

Он отметил, что центральная власть из каждого утюга рассказывает об очередном повышении пенсии, но стыдливо умалчивает о копеечном размере прибавки. "Вроде бы "забота" власти о пенсионерах растет, а на самом деле уровень жизни стариков падает. И это еще в лучшем случае, в худшем – люди умирают…", - сказал Гуфман.

Руководитель Днепропетровской региональной парторганизации "Оппозиционная платформа – За жизнь" акцентировал: "Позиция лично моя и моих единомышленников – людям, которые отдали нашей стране свой труд, силы и здоровье, государство должно обеспечить достойную старость!"

Геннадий Гуфман привел данные статистики, согласно которым у 50% пенсионеров в Украине пенсия менее 3 тысяч гривен в месяц. "Задумайтесь: каждый второй пенсионер вынужден жить меньше чем на 100 гривен в день! Попробуйте за эти деньги купить продукты, лекарства, оплатить счета за коммуналку, а в случае необходимости – еще и проезд в маршрутке. Такое впечатление, что подобные стандарты утверждают люди, у которых нет пожилых родителей, дедушек и бабушек", - возмущен он.

Оппозиционер отметил, что медицинская реформа, которую реализует власть, сыграла одну из определяющих ролей в сложившейся ситуации. "Речь не о COVID. Хотя за провал подготовки к новой волне коронавируса власть должна понести ответственность. Во многом именно из-за "медреформы" в условиях пандемии начались критичные сбои в работе системы здравоохранения. И это не вина врачей! Они как раз делают все, что могут и даже больше того. Низкий поклон им за это! Это вопрос к тем, кто не видит потребности в скорейшем пересмотре так называемой "медицинской реформы", - сказал он.

Геннадий Гуфман с горечью констатировал, что в результате опасных экспериментов власти в сфере здравоохранения пожилые люди чаще умирают от инфарктов, инсультов и других болезней, которые в других странах лечатся при должном внимании и уходе.

Также он выступил с резкой критикой Закона №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, который лоббируют представители монобольшинства в парламенте. "Если накопительную пенсионную систему "скроят по лекалам" законопроекта №2683, пенсионеров разденут до нитки. Выгоду получат только частные пенсионные фонды", - сказал Геннадий Гуфман.


Геннадій Гуфман: Результати пенсійної та медичної реформ влади – мінус мільйон пенсіонерів за 5 років

За 5 років пенсіонерів в Україні поменшало майже на мільйон, у Дніпропетровській області – скорочення більш ніж на 60 тисяч. Цифри статистики розкрили суть пенсійної та медичної реформ влади. Про це заявив керівник Дніпропетровської регіональної парторганізації "Опозиційна платформа - За життя" Геннадій Гуфман.

Він зазначив, що центральна влада з кожної праски розповідає про чергове підвищення пенсії, але сором'язливо замовчує копійковий розмір збільшення. "Начебто "турбота" влади про пенсіонерів зростає, а насправді рівень життя людей похилого віку падає. І це ще в кращому разі, у гіршому – люди помирають...", - сказав Гуфман.

Керівник Дніпропетровської регіональної парторганізації "Опозиційна платформа – За життя" наголосив: "Позиція особисто моя та моїх однодумців – людям, які віддали нашій країні свою працю, сили та здоров'я, держава має забезпечити гідну старість!"

Геннадій Гуфман навів дані статистики, згідно з якими 50% пенсіонерів в Україні мають пенсію менше 3 тисяч гривень на місяць. "Задумайтесь: кожен другий пенсіонер змушений жити менше ніж на 100 гривень на день! Спробуйте за ці гроші купити продукти, ліки, сплатити рахунки за комуналку, а у разі потреби – ще й проїзд у маршрутці. Таке враження, що подібні стандарти стверджують люди, у яких немає літніх батьків, дідусів та бабусь", - обурений він.

Опозиціонер зазначив, що медична реформа, яку реалізує влада, зіграла одну з визначальних ролей у ситуації, що склалася. "Йдеться не про COVID. Хоча за провал підготовки до нової хвилі коронавірусу влада має понести відповідальність. Багато в чому саме через "медреформу" в умовах пандемії почалися критичні збої в роботі системи охорони здоров'я. І це не вина лікарів! Вони якраз роблять усе , що можуть і навіть більше того, низький уклін їм за це Це питання до тих, хто не бачить потреби якнайшвидшого перегляду так званої "медичної реформи", - сказав він.

Геннадій Гуфман із гіркотою констатував, що внаслідок небезпечних експериментів влади у сфері охорони здоров'я люди похилого віку частіше помирають від інфарктів, інсультів та інших хвороб, які в інших країнах лікуються при належній увазі та догляді.

Також він виступив із різкою критикою Закону №2683 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, яке лобіюють представники монобільшості в парламенті. "Якщо накопичувальну пенсійну систему "приховують за лекалами" законопроекту №2683, пенсіонерів роздягнуть до нитки. Вигоду матимуть лише приватні пенсійні фонди", - сказав Геннадій Гуфман.


Информация предоставлена в порядке ст. 10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях