«Днепровский референдум»: людям есть, что сказать

«Днепровский референдум»: людям есть, что сказать - фото

«Днепровский референдум»: людям есть, что сказать - фото

События
18 августа 2020 19:27

«Днепровский референдум», инициированный городской организацией партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» в Днепре, продолжается. По словам главы городской партийной организации Сергея Никитина, проект превзошел все ожидания организаторов, вышел за рамки общегородского опроса и, по сути, превратился в эффективную социальную площадку.

«Первоначально цель нашей инициативы заключалась в том, чтобы на примере Днепра продемонстрировать, что люди готовы и могут влиять на развитие своих городов.

Сегодня мы видим, что «Днепровский референдум» становится своего рода социальной площадкой, на базе которой формируется система взаимодействия и сотрудничества нашей партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» с горожанами. Актуальность этого взаимодействия особенно возрастает в условиях, когда в политическом пространстве доминируют партии-однодневки.

Практика согласования предвыборной программы с непосредственно избирателями очень важна. И «Днепровский референдум» дает нашей команде такую возможность», – говорит Сергей Никитин.

Практика согласования предвыборной программы с непосредственно избирателями очень важна
Практика согласования предвыборной программы с непосредственно избирателями очень важна

Политик также отметил, что поддержка горожанами «Днепровского референдума» – это реакция людей на годы пустых обещаний.

«Сегодня мы видим, что у горожан, да и не только горожан, наверное, у всех украинцев – как говорят, накипело, и людям есть что сказать. Люди годами слышат обещания политиков, которые по факту не выполняются. Сегодняшний отклик горожан на «Днепровский референдум» – это реакция людей на годы пустых обещаний. Когда разочарование в действиях, равно как и в бездействии власти достигло критической точки. Люди разочарованы происходящим, у них создается ощущение, что мы движемся по замкнутому кругу. И «Днепровский референдум» стал для днепрян своего рода точкой выхода из сложившейся ситуации», – сказал Сергей Никитин в прямом эфире программы «Шах и мат» на телеканале «Видкрытый».

«Днепровского референдума» – это реакция людей на годы пустых обещаний.
«Днепровского референдума» – это реакция людей на годы пустых обещаний.

По сообщению пресс-службы городской организации политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в «Днепровском референдуме» на сегодняшний день приняли участие более 4000 человек.

«Днепровском референдуме» на сегодняшний день приняли участие более 4000 человек.
«Днепровском референдуме» на сегодняшний день приняли участие более 4000 человек.

Как сообщалось ранее, каждый житель города, независимо от своих политических убеждений, может принять участие в общегородском опросе, который проходит в палатках ОПЗЖ «Днепровский референдум». Горожанам предлагается самим решить, какие вопросы настолько важны для города, что их необходимо вынести на общегородской референдум.


«Дніпровський референдум»: людям є, що сказати

«Дніпровський референдум», ініційований міською організацією партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» У Дніпрі, триває. За словами голови міської партійної організації Сергія Нікітіна, проект перевершив всі очікування організаторів, вийшов за рамки загальноміського опитування і, по суті, перетворився в ефективну соціальну майданчик.

«Спочатку мета нашої ініціативи полягала в тому, щоб на прикладі Дніпра продемонструвати, що люди готові і можуть впливати на розвиток своїх міст.

Сьогодні ми бачимо, що «Дніпровський референдум» стає свого роду соціальним майданчиком, на базі якої формується система взаємодії і співпраці нашої партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» з городянами. Актуальність цієї взаємодії особливо зростає в умовах, коли в політичному просторі домінують партії-одноденки.

Практика узгодження передвиборної програми з безпосередньо виборцями дуже важлива. І «Дніпровський референдум» дає нашій команді таку можливість», – говорить Сергій Нікітін.

Політик також зазначив, що підтримка городянами «Дніпровського референдуму» – це реакція людей на роки порожніх обіцянок.

«Сьогодні ми бачимо, що у городян, та й не тільки городян, напевно, у всіх українців – як кажуть, накипіло, і людям є що сказати. Люди роками чують обіцянки політиків, які по факту не виконуються. Сьогоднішній відгук городян на «Дніпровський референдум» – це реакція людей на роки порожніх обіцянок. Коли розчарування в діях, так само як і в бездіяльності влади досягло критичної точки. Люди розчаровані тим, що відбувається, у них створюється відчуття, що ми рухаємося по замкнутому колу. І «Дніпровський референдум» став для дніпрян свого роду точкою виходу з ситуації, що склалася», – сказав Сергій Нікітін У прямому ефірі програми «Шах і мат» на телеканалі «Відкритий».

За повідомленням пресс-служби міської організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ», в «Дніпровському референдумі» на сьогоднішній день взяли участь понад 4000 чоловік.

Як повідомлялося раніше, кожен житель міста, незалежно від своїх політичних переконань, може взяти участь в загальноміському опитуванні, який проходить в наметах ОТЗЖ «Дніпровський референдум». Городянам пропонується самим вирішити, які питання настільки важливі для міста, що їх необхідно винести на загальноміський референдум.


Информация предоставлена в порядке ст. 10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях