Днепропетровский региональный институт государственного управления

Город:
Днепр
Район:
Соборный
Телефон:
794-58-00, 745-40-64
E-mail:
Что рядом:
300м 500м 1000м
ПО ЭТОМУ АДРЕСУ:
ОПИСАНИЕ

Факультет державного управління здійснює підготовку магістрів за спеціальностями "Державне управління" та "Публічне адміністрування" за денною, заочною, заочно-дистанційною та вечірньо-заочною формами навчання. При цьому сучасна теоретична підготовка в галузі публічного управління органічно поєднується з практикою. Щорічно слухачі денної форми навчання спеціальності "Державне управління" відповідно до навчальних програм проходять двомісячне стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування. Майбутні магістри мають також можливість стажуватися за кордоном. Інститут постійно запроваджує нові форми навчання.

Факультет менеджменту пропонує підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Управління проектами" за денною та заочною формами навчання. Випускники факультету як висококваліфіковані фахівці, конкурентоспроможні на ринку праці, реалізують себе в різних галузях Дніпропетровського промислового регіону та країни в цілому. У межах діючої державної Програми залучення молоді до державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та обласної програми "Молодь Дніпропетровщини" інститутом організовано проходження комплексної практики з фаху студентами факультету менеджменту в органах публічної влади.

Управління підвищення кваліфікації кадрів, що є структурним підрозділом інституту, забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій за програмами короткотермінових семінарів з найважливіших аспектів життєдіяльності регіону та країни. Найбільшу зацікавленість слухачів викликають тематичні семінари-практикуми, постійно діючі семінари з ділового мовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції України, з питань інноваційної політики, інформаційних технологій, державних закупівель. Загалом, в інституті підвищили свою кваліфікацію близько 50 тисяч державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій регіону.

Ректор
Серегин Сергей Михайлович