Украинцы должны гордиться страной, хотеть зарабатывать здесь - такой должна быть национальная идея, - Сергей Никитин

Украинцы должны гордиться страной, хотеть зарабатывать здесь - такой должна быть национальная идея, - Сергей Никитин

Украинцы должны гордиться страной, хотеть зарабатывать здесь - такой должна быть национальная идея, - Сергей Никитин

События
07 августа 16:09

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» вместе с представителями регионов, экспертами и политологами работает над концепцией платформы украинской национальной идеи. Недавно состоялся круглый стол под названием «Поиск национальной идеи» во главе с народным депутатом фракции «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Ренатом Кузьминым. В дискуссии на эту тему участвовали представители разных слоев общества и профессий.

Свой взгляд на то, какой должна быть «национальная идея» высказал и руководитель Днепровской городской партийной организации «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Сергей Никитин. Он отметил, что одной из основ построения национальной идеи является партнерство власти и населения.

Об этом политик сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Украинцы должны гордиться страной, хотеть зарабатывать здесь - такой должна быть национальная идея, - Сергей Никитин фото

«Национальная идея – это когда в стране хочется жить, когда есть, где работать и это модно, когда каждому работающему гарантируется достойная оплата и граждане Украины чувствуют себя защищенными, чувствуют уверенность в завтрашнем дне и гордятся своей страной. А власть при этом рассматривается не как наши правители, а как партнер, взаимодействующий в диалоге с жителями Украины.

Сегодня необходимо, скорее всего, исходить из запросов общества. Всем украинцам в данный момент хочется мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, как для себя, так и для своих семей. Начинать нужно именно с этого, а национальную идею можно даже сформулировать более узко и реализовывать её под лозунгом «сохраним страну», - сказал Сергей Никитин.

Он подчеркнул, что вся проводимая ранее государственная политика была направлена на раскол общества и как результат — появление коррупции и языковой проблемы.

«Сегодня можно искать и привлекать любых экспертов, которые красивым слогом будут формулировать, что такое национальная идея. Но, на самом деле, для национальной идеи должно быть какое-то основание. Системная политика предыдущих президентов, направленная на раскол общества, привела к коррупции, языковому вопросу, к новому административно-территориальному делению – вокруг этих вопросов очень много споров. Национальная идея должна быть бесконфликтной, объединяющей страну, должна быть не фантастической, а реальной. Для этого президент и правительство изначально должны иметь четкий план, как избавиться от внешнего управления, рассчитаться по всем внешним долгам и вести независимую экономику суверенного государства – это будет основанием для рассуждения, что независимому и экономически развивающемуся государству важно, как национальная идея», - подытожил Сергей Никитин.

Українці повинні пишатися країною, хотіти заробляти тут - такою повинна бути національна ідея, - Сергій Нікітін

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» разом з представниками регіонів, експертами і політологами працює над концепцією платформи української національної ідеї. Нещодавно відбувся круглий стіл під назвою «Пошук національної ідеї» на чолі з народним депутатом фракції «опозиційну платформу - ЗА ЖИТТЯ» Ренатом Кузьміним. У дискусії на цю тему брали участь представники різних верств суспільства і професій.

Свій погляд на те, якою має бути «національна ідея» висловив і керівник Дніпровської міської партійної організації «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» Сергій Нікітін. Він зазначив, що однією з основ побудови національної ідеї є партнерство влади та населення.

Про це політик повідомив в ефірі телеканалу NewsOne.

«Національна ідея - це коли в країні хочеться жити, коли є, де працювати і це модно, коли кожному працюючому гарантується гідна оплата і громадяни України відчувають себе захищеними, відчувають впевненість у завтрашньому дні і пишаються своєю країною. А влада при цьому розглядається не як наші правителі, а як партнер, який взаємодіє в діалозі з жителями України.

Сьогодні необхідно, швидше за все, виходити з запитів суспільства. Всім українцям в даний момент хочеться миру, стабільності і впевненості в завтрашньому дні, як для себе, так і для своїх сімей. Починати потрібно саме з цього, а національну ідею можна навіть сформулювати більш вузько і реалізовувати її під гаслом «збережемо країну», - сказав Сергій Нікітін.

Він підкреслив, що вся проведена раніше державна політика була спрямована на розкол суспільства і як результат - поява корупції і мовної проблеми.

«Сьогодні можна шукати і залучати будь-яких експертів, які красивим стилем будуть формулювати, що таке національна ідея. Але, насправді, для національної ідеї має бути якась підстава. Системна політика попередніх президентів, спрямована на розкол суспільства, привела до корупції, мовного питання, до нового адміністративно-територіальним поділом – навколо цих питань дуже багато суперечок. Національна ідея повинна бути безконфліктної, що об'єднує країну, повинна бути не фантастичною, а реальною. Для цього президент і уряд спочатку повинні мати чіткий план, як позбутися від зовнішнього управління, розрахуватися за всіма зовнішніми боргами і вести незалежну економіку суверенної держави – це буде підставою для міркування, що незалежній та економічно розвинутій державі важливо, як національна ідея», - підсумував Сергій Нікітін.

Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях